บทความดีๆของศักดา

“If you love someone you say it,you say it right then,out loud, or the moment just …passes you by”
“หากคุณรักใครซักคน จงพูดออกมา ตะโกนมันออกมาดังๆ หรือจะปล่อยให้ช่วงเวลานั้นมันผ่านพ้นไปเฉยๆ”

“A life without love, is no life at all”
“ชีวิตที่อยู่โดยไม่มีความรัก มันก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตอยู่”

“The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels”
“สิ่งผิดพลาดเพียงสิ่งเดียวคือ การไม่ทำตามที่หัวใจเรียกร้อง”

“The only feeling of real loss is when you love someone more than you love yourself”
” คุณจะรู้สึกสูญเสียจริงๆก็ต่อเมื่อคุณสูญเสียใครสักคนที่คุณรักมากกว่าตัวคุณเอง”

“I love you without knowing how,why,or even from where.”
“ผมรักคุณโดยไม่ต้องรู้ว่ารักยังไง รักทำไม หรือรักจากที่ไหน”

“Love means never having to say you’re sorry””ถ้าจะรักต้องไม่มีคำว่าเสียใจ”

Fate exists but it can only take you so far,because once you’re there.It’s up to you to make it happen.”
“ชะตาชีวิตมันมีอยู่แล้ว แต่ว่ามันพาคุณไปได้ไม่ไกลหรอก เพราะชีวิตของคุณมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเอง”

“If he’s the right man for you,you can’t just let him slip on by.”
“ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณแล้ว อย่าปล่อยเขาให้ผ่านไป”

“You get the best out of others when you give the best of yourself.”
“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”

“If you always do what interests you, then at least one person is pleased.”
ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

“The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.”
ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

“The only thing in life achieved without effort is failure.”
มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

“Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.”
บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

“Forgive your enemies, but never forget their names.”
จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

“The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.”
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

“If you want to increase your success rate,double your failure Rate.”
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

“Even a Step back can be fatal.”
แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

“Learn from the mistakes of others.You can’t live long enough to make them all yourself.”
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง

“The difference between the impossible and the possible.lies in a man’s determination.”
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

“If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.”
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง

“It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.”
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ

“A wise man will make more opportunities than he finds.”
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้

Seize the day. Make your lives extraordinary.
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,but you cannot fool all the people all the time.
คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่ คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
อายุป้องกันคุณจากความรักไม่ได้ แต่ความรัก ในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้

We boil at different degrees.คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

*ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ตีก็ดัง ทำดีแล้วดัง ดีกว่าคนชังเพราะชั่ว

ต่อท้าย #1 29 พ.ค. 2553, 11:07:24
*พรุ่งนี้มีไว้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้ มิใช่ส่งเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์เต็มที่ = ก้อแค่เหตุผลที่ไม่ตรงกัน มันดีไม่ใช่เหรอ คุณจะได้รู้ว่าเหตุผลของคุณ มีอีกคนที่คิดในอีกมุมที่ต่างจากความคิดของคุณ

– ฉันเป็นคนมั่งมี ไม่ใช่เพราะฉันมีมากมายแต่เป็นเพราะว่าฉันมีมากพอ
เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อย่ามัวคิดว่าใครเป็นคนทำ แต่จงคิดว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
“บางครั้ง เรายังไม่เข้าใจการกระทำของตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่ควรตัดสินการกระทำของคนอื่น”

“When you love someone..you’ll do anything to reach the heart
of the one you love.”
“เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา”

“It’s not too hard to find some love
but it’s also not easy to make that love to be forever.”
อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์

No man is worth your tears and the only one who is will never make you cry.
ไม่มีชายคนใดมีค่าพอที่เราสมควรจะเสียน้ำตาให้ เพราะคนที่มีค่าพอเขาจะไม่ทำให้เราต้องเสียน้ำตา

A woman worries about the future until she gets a husband.
ผู้หญิงจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตจนกว่าจะ มีสามี **
A man never worries about the future until he gets a wife.
แต่ ผู้ชายไม่เคยกังวลเลยเกี่ยวก ับอนาคตเลยจนกระทั่งมีภรรยา

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ คือ ค! นที่สามารถหาเงินได้มากกว่าที่ภรร ยาใช้ **
A successful woman is one who can find such a man.
แต่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่ สามารถหาสามีได้อย่างคนข้างบน **

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
การจะมีความสุขกับผู้ชายคนนึง คุณจ ะต้องเข้าใจเค้ามากๆ แต่รักเค้า น้อยๆ
To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.
การจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนึง คุณต้องรักเธอมากๆ และไม่ต้องพยายามอะไรในตัวเธอ ทั้งสิ้น**

A woman has the last word in any argument.
ผู้หญิงมักมี คำพูดสุดท้ายในการโต้เถียง
Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
แต่อะไรก็ตามที่ผู้ชายพูดออกมาต่อจากนั้น จะเป็นการเริ่มการโต้เถียง ครั้งใหม่ *

ถ้าเรามีคนที่เรารักอยู่ใกล้ๆ จงทำให้ทุกวันเป็นวันที่มีความหมาย อย่ารอให้เกิดการสูญเสียก่อน แล้วจึงกลับมาแก้ไข ..เพราะมันอาจไม่มีโอกาส

จงรู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ และรู้จักเกรงใจ แล้วชีวิตจะมีสุข

ชีวิตเป็นตำราที่ไม่มีตัวอักษร แต่คนที่มีสายตาอันชาญฉลาดจะมองเห็นคำพูดทุกคำอย่างชัดเจน
หนังสือเป็นชีวิตที่มีตัวอักษร คนที่มีอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งจึงจะสัมผัสกับมันได้อย่างลึกล้ำ

“ทำไมผู้หญิงถึงสนใจเรื่องความสวย งามมากกว่าเรื่องประเทืองปัญญา ?? “”เพราะผู้ชายไม่ว่าจะโง่สักแค่ไหน-ก็ยังรับรู้ความงามของผู้หญิงได้เสมอ”

ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น

ความรัก-เปรียบเสมือนโคล่ากระป๋อง เปิดใหม่ ๆ ก็ซาบซ่า นาน ๆ ไปจึงรู้ว่าจืดชืด

“Freindship between two persons depends upon the patience of one.”ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจะยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับความอดทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อเกิดการบาดหมาง จะมีสักกี่คนที่ยอมรับว่า 50% ของเรื่องทั้งหมด ตัวเองก็มีส่วนผิดเช่นกัน (เรื่องจะได้ยุติ) แต่กลับผลักความผิด 100% ไปให้อีกฝ่ายโดยไม่มองตัวเองว่าผิดเช่นกัน
ใจแคบไปหรือเปล่า!!! ก้อแค่เหตุผลที่ไม่ตรงกัน มันดีไม่ใช่เหรอ คุณจะได้รู้ว่าเหตุผลของคุณ มีอีกคนที่คิดในอีกมุมที่ต่างจากความคิดของคุณ และตัวคุณเองจะได้ข้อคิดใหม่ๆที่คุณมองข้ามไปหรือคิดไม่ถึง
ต่อท้าย #2 29 พ.ค. 2553, 11:07:38
When I am exausted, Lucky in my life
เวลาที่ฉันเหนื่อย ฉันอ่อนล้า

You come to me as if in a dream
คุณก้าวมาหาฉัน เหมือนดั่งฝัน

When I sadly fall asleep, Lucky in my dream
เมื่อฉันรู้สึกแย่แล้วหลับไป

You warmly hold me tight
คุณให้ความอบอุ่นฉันด้วยอ้อมกอดนั้น

I always smile like this
ฉันจะยิ้มแบบนี้เสมอๆ

Even though the world is difficult
แม้ว่าโลกนี้จะยากลำบากเพียงไร

I will never show my tears
ฉันก็จะไม่ร้องไห้ออกมา

Even if you do don’t know my feelings
ถ้าคุณไม่รู้ความรู้สึกของฉัน

Even if it is from far away, I am grateful
แม้มันยังห่างไกล แต่ฉันก็ยังดีใจ

That I can cherish your smile
เพราะฉันสามารถรักษารอยยิ้มของคุณไว้ได้

When I want to cry, Lucky in my love
เวลาที่ฉันอยากร้องไห้

You look so cool in my imagination
คุณดูดีมาก ในความคิดของฉัน

When I feel depressed, Lucky in my world
เวลาที่ฉันรู้สึกอ่อนแอ

You always hold me tight, as if in a dream
คุณจะกอดฉันแน่นๆเสมอ

I always smile like this
ฉันจะยิ้มแบบนี้เสมอๆ

Even though the world is difficult
แม้ว่าโลกนี้จะยากลำบากเพียงไร

I will never show my tears
ฉันก็จะไม่ร้องไห้ออกมา

Even if you do don’t know my feelings
ถ้าคุณไม่รู้ความรู้สึกของฉัน

Even if it is from far away, I am grateful
แม้มันยังห่างไกล แต่ฉันก็ยังดีใจ

That I can cherish your smile
เพราะฉันสามารถรักษารอยยิ้มของคุณไว้ได้

Everything is beautiful, I am so happy
ฉันรู้สึกดีมาก ทุกอย่างดูดีไปหมด

I fill this lonley world with my wishes
ฉันเติมโลกที่โดดเดี่ยวใบนี้ด้วยคำอธิษฐาน

I always smile like this
ฉันจะยิ้มแบบนี้เสมอๆ

Even though the world is difficult
แม้ว่าโลกนี้จะยากลำบากเพียงไร

I will never show my tears
ฉันก็จะไม่ร้องไห้ออกมา

Even if you do don’t know my feelings
ถ้าคุณไม่รู้ความรู้สึกของฉัน

Even if it is from far away, I am grateful
แม้มันยังห่างไกล แต่ฉันก็ยังดีใจ

That I can cherish your smile
เพราะฉันสามารถรักษารอยยิ้มของคุณไว้ได้

Come one step closer to me
เข้ามาใกล้ฉันอีกสักนิดสิ

Advertisements

เกี่ยวกับ Sakda Dulyachart

Web Master บริษัท ธนทัตโซลูชั่น 69/756-7 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s